Phở Gia Truyền Hà Nội
Phở Tùng Hà Nội Quận 7 - CS1: 090 262 9366
Phở Tùng Hà Nội Quận 2 - CS2: 034 688 5154
Phở Tùng Hà Nội Quận 2 - CS3: 034 688 3394
 
 
Địa chỉ: 98 Hà Huy Tập, Phường Tân phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh - 090 262 9366
 
 
Phở gia truyền Hà Nội
Captcha